A. Aşağıda her cümleden sonra verilen dört seçenekten biri, anlam olarak yukarıdaki cümleye uymamaktadır. Farklı anlam taşıyan cümleyi işaretleyin.

1) Adam, son olarak Viktorya’da trene binerken görüldü.
a) Trene bindikten sonra onu kimse görmedi.
b) O, trene binmeden önce görülmüştü.
c) O,birisi tarafından Viktorya tren istasyonunda trene binerken görüldü.
d) Birisi onu Viktorya’da trene bindikten sonra gördü.
Doğru cevap: (d) şıkkı

2) Polis onu bir garajda saklanırken buldu.
a) Hırsız, saklanmak için garaja girmişti.
b) O, garajda saklanırken bulundu.
c) Hırsız, polis tarafından garajda saklanmıştı.
d) O,polis tarafından garajda bulundu.
Doğru cevap : (c) şıkkı

3) Yaşlı kadın sokakta bir adama “Elinde siyah bir çantayla koşan bir adam gördün mü?” diye sordu.
a) Yaşlı kadının çantası bir adam tarafından çalınmış olsa gerek.
b) Adam hırsızı elinde çantayla kaçarken görmüştü.
c) Hırsızın elinde yaşlı kadının çantası vardı.
d) Yaşlı kadın hırsızı, çantasıyla kaçarken görmüştü.
Doğru cevap : (b) şıkkı

4) Tom, çocukken uçaklara çok meraklıydı. Havaalanına gidip, uçakların kalkış ve inişlerini seyrederdi. Şimdi ise uçağa binmekten korkuyor.
a) Tom çocukken uçağa binmezdi.
b) Tom, uçakları görmek için havaalanına giderdi.
c) Tom, uçakların havalanmalarını ve inişlerini seyrederdi.
d) Tom hala uçakları seyretmekten korkuyor.
Doğru cevap : (d) şıkkı

5) Polisin soyguncuları yakalaması iki saat sürdü. Orada bir TV kamerası vardı ve insanlar soyguncuların yakalanışını seyredebildiler.
a) Bu belki bir banka soygunuydu.
b) O, kesinlikle banka soygunu değildi.
c) Soyguncular sonunda polis tarafından yakalandılar.
d) Orada tesadüfen bir TV kamerası olmasaydı, kimse polisin soyguncuları yakalayışını seyredemeyecekti.
Doğru cevap : (b) şıkkı

6) Deniz kenarında yürüyüş yapan pek çok insan vardı. Çoğu, arabanın tepeden denize yuvarlanışını gördü.
a) Kaza olduğunda, insanlar deniz kenarında yürüyüş yapıyordu.
b) İnsanların tümü kazayı görmüş değildi.
c) Araba deniz seviyesinin üstünde gidiyordu.
d) Araba deniz seviyesinde gidiyordu.
Doğru cevap : (d) şıkkı

7) Karısını, pastanede bir adamla otururken yakaladı.
a) Kocası diğer adamı önceden tanıyordu.
b) Kocası diğer adamı daha önceden tanımıyordu.
c) Kocası, pastaneye gittiğinde belki de durumu biliyordu.
d) Kocası pastaneye gittiğinde belki de durumu bilmiyordu.
Doğru cevap : (a) şıkkı

8) Siz yokken onun bir daha odanıza girdiğini görürsem, size söylerim.
a) Ben yokken odama girmiş olsa gerek.
b) Odama girerken görülmüş bulunuyor.
c) Ben yokken odama girmesine izin yok.
d) Kesinlikle odama tekrar girecektir.
Doğru cevap : (d) şıkkı

9) Lokantada müşterilere servis yapan garsonlar, işe alınmadan önce 5 hafta eğitiliyor.
a) Garsonlar, eğitilmeden önce işe alınmıyor.
b) Lokantada müşterileri eğiten garsonlar beş hafta süreyle işe alınıyor.
c) Her garsonun, işe alınmadan önce beş hafta eğitilmesi gerekiyor.
d) Lokantada müşterilere servis yapmak garsonun işidir.
Doğru cevap : (b) şıkkı

10) Onların, çok sade yaşam süren bir başbakanı var ve o, halk tarafından çok seviliyor.
a) Halk tarafından çok sevildiği halde, başbakan sade bir yaşam sürüyor.
b) Sade bir yaşam sürdüğü için, başbakan halk tarafından çok seviliyor.
c) Sade bir yaşam sürdüğü için, insanlar başbakanı çok seviyor.
d) Sade yaşam süren devlet adamları halk tarafından daha çok sevilir.
Doğru cevap : (d) şıkkı

B. Aşağıdaki (etken) cümlelerin, aynı anlamı veren (edilgen) şeklini işaretleyin.

11) Çiftçi, diğer hayvanlara yer açmak için eşeği ahırdan çıkarttı.
a) Çiftçi, diğer hayvanlar tarafından, eşeğe yer açmak için ahırdan çıkarıldı.
b) Eşek, çiftçi tarafından, diğer hayvanlara yer açmak için odadan çıkarıldı.
c) Diğer hayvanlar eşek tarafından çiftçiye yer açmak için ahırdan çıkartıldı.
d) Eşek, çiftçi tarafından, diğer hayvanlara yer açmak için ahırdan çıkarıldı.
Doğru cevap : (d) şıkkı

12) Halkın yılda bir kereden fazla yurtdışına seyahat etmesini yasaklamışlardı.
a) Halkın onlar tarafından, yılda bir kereden fazla yurtdışına seyahat etmesi unutulmuştu.
b) Yılda bir kereden fazla yurtdışına seyahat etmek onlar tarafından affedilmişti.
c) Halkın yurtdışına seyahat etmesi bir kereden fazla yasaklanmıştı.
d) Halkın yılda bir kereden fazla yurtdışına seyahat etmesi yasaklanmıştı.
Doğru cevap : (d) şıkkı

13) Öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde okul değiştirmesine artık izin vermeyecekler.
a) Okulların öğrenim yılı içerisinde öğrenci değiştirmesine artık izin vermeyecekler.
b) Öğrencilerin, öğrenim yılı içerisinde okul değiştirmesine artık izin verilmeyecek.
c) Okulların, öğrenim yılı içerisinde onlar tarafından değiştirilmesine artık izin verilmeyecek.
d) Artık öğrencilere okulda öğrenim yılı içerisinde değiştirilme izni, vermeyecekler.
Doğru cevap : (b) şıkkı

C. Aşağıda edilgen halde verilen cümlelerin anlamına uygun doğru cümleyi işaretleyiniz.

14) Alice’e babası tarafından, öldükten sonra kasasını açmak için bir anahtar verildi.
a) Alice, babası öldükten sonra anahtara sahip olacak.
b) Alice’in, babası öldükten sonra kasayı açma yetkisi yok.
c) Alice, babası ölmeden kasayı açmak zorunda değil.
d) Alice’in, babası ölmeden önce kasayı açmaması bekleniyor.
Doğru cevap : (d) şıkkı

15) Bay Jones bir kazada ölmüş olsaydı, karısına sigorta tarafından 200.000 $ ödenecekti.
a) Bay Jonoes henüz ölmedi.
b) Bay Jones kazada ölmedi.
c) Bay Jones’ un karısı bir türlü sigorta şirketinden 200.000 $ alamadı.
d) Bay Jones’ un karısına sigorta şirketi tarafından 200.000 $ ödenmiş olacak.
Doğru cevap : (b) şıkkı

16) Olur da, elektirik kısıtlamaları arttırılırsa, bir jeneratör almak zorundayız.
a) Bir jeneratör alacağımız kesin.
b) Elektrik kısıtlamalarının arttırılması kesin.
c) Bakarsın elektrik kısıtlamaları arttırılır.
d) Elektrik kısıtlamaları arttırılmazsa jeneratör alırız.
Doğru cevap : (c) şıkkı

D. Aşağıda dörderli gruplar halinde verilen cümlelerden oluşan her grupta bir tanesi İngiliz Dili yapısına aykırıdır. Hatalı cümleyi işaretleyin.

17) 
a) Size ayrıntılar yakında gönderilecek.
b) Bana Şubat başında maaşıma zam sözü verildi.
c) O, çok deneyimli olduğu için yüksek bir maaş teklif edilecek.
d) Araba tamir edilmiş bile olsa, Ankara’ya uçakla gideceğim.
Doğru cevap (c) şıkkı. (ona = to him) demek gerekir.

18) 
a) Niçin iş ona teklif edilmedi?
b) Mallar, hazır olur olmaz fabrikanıza gönderilecek.
c) Polis tarafından bütün gerekli önlemler alınmış olmasına rağmen, hala kazalar  olabilir.
d) Sır, kesinlikle kimse tarafından biliniyor olamaz.
Doğru cevap (c) şıkkı. (Have been taken) demek gerekir

19)
a) O çocuğa bir ders verilmeli. (birisi ona bir ders vermeli)
b) O kitaplar benim çocukluğumdan beri okullarda kullanıldı.
c) O, Alman tarzı ufak lokanta yaşlı bir Alman çift tarafından işletiliyor.
d) Size, benimle burada saat 10’da buluşmanız söylenmişti, on buçukta değil.
Doğru cevap (b) şıkkı. (have been used) demek gerekir.

20)
a) Malları zamanında gönderseler onları alabilirdik.
b) Başı ağrıyınca birisine ne verilmesi gerekir?
c) Eve girilmiş ve bütün parası çalınmış.
d) Türkiye’de milletvekiline ne kadar ödeniyor?
Doğru cevap (a) şıkkı. (had sent) demek gerekir.

21)
a) Okulda öğrenciler hangi diller öğretiliyor?
b) Sizinle konuşuluncaya kadar konuşmayın.
c) Toplantıda ilginç birşey söylendi mi?
d) Ev sahibi evi sattıktan sonra, taşınmak zorunda kaldılar.
Doğru cevap (d) şıkkı. (had sold) demek gerekir.

E. Aşağıda her cümlede boş bırakılan yere uygun fiil çatısını seçin.

22) Araba satılsaydı yeni bir araba alabilirdik.
(“was sold” demek gerekir)
Doğru cevap : (b) şıkkı

23) O, limandan tren istasyonuna taşınırken, trafik durduruldu.
(“was being transported” demek gerekir)
Doğru cevap : (d)

24) Hastaneye götürülürken arabada öldü.
(“was being taken” demek gerekir)
Doğru cevap : (c)

25) Madem ki şu ana kadar parası ödenmedi, onu başkasına satabilirsiniz.
(“hasn’t been paid demek gerekir)
Doğru cevap : (c)