YAPISAL AÇIKLAMALAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

 

temelders

Örnek : 1 ( Temel İngiliz Dili Kitabı Sayfa: 22 ) 

THE ‘ The ‘ sözcüğünün hiçbir anlamı yoktur. İngilizce’de cins isimleri belirli duruma getirmeye yarar. Bir cümlede (özne) veya diğer tümleçlerde kullanılan bir (isim), (dünyadaki hepsi mi?) sorusuna (hayır) cevabı veriyorsa (the) kullanılır. (Evet) cevabını veren durumlarda (the) kullanılmaz.

Limon ekşidir. (Dünyadaki hepsi mi ekşidir?) (Cevap evet olduğunda ‘the’ kullanılmaz.)

Kapı açık. (Dünyadaki hepsi mi açık?) (Cevap hayır olduğundan the kullanılır.)        

Örnek : 2 ( Simultane:1 Kitabı, sayfa:71)

İngilizce cümle sonunda (ne?) veya (kim?) sorusuna cevap veren (cins belirten isim), (the) belirtme sözcüğü ile kullanılırsa, Türkçeye çevirirken sondaki isim başa alınır.

Mr. Smith is a teacher: Bay Smith öğretmendir.

Mr. Smith is the teacher: Öğretmen Bay Smith’dir.         

 

Örnek : 3 ( Simultane 3 kitabı , sayfa:875 )

İngilizce (edilgen) fiil çatılı bir cümlede, fiilden sonra (ne?) veya (neyi?)sorusuna cevap veren bir (nesne) varsa, cümlenin öznesi Türkçeye (e) halinde çevrilir:

He is given four tablets (ne?) every morning.

Ona her sabah dört tablet (ne?)veriliyor.

(Geçişli) bir fiil (edilgen) hale çevrilince, (geçişsiz) hale dönüşmüş olur.

göstermek: to show (v. t.)

göstermek: to be shown (v. i.)

Edilgen cümlede fiilden sonra (ne?) veya (neyi?) sorusuna cevap veren nesne varsa (özne)nin (e) halinde Türkçe’ye çevrildiğini söylemiştik.

  •  Students are shown a lot of films. (ne?)

Öğrencilere, pek çok film gösterilir.

  • (Ne?) Sorusuna cevap veren nesne, daha önemli olup, cümle başına getirilirse,(kime?) sorusuna cevap veren nesne fiilden sonra (to) edatı ile getirilir. Çünkü edilgen fiil artık geçişsiz yapıdadır. Her iki şeklin de Türkçesi aynıdır.

A lot of films are shown to students = Öğrencilere pek çok film gösterilir.