Daha önce gittiğim bir kursta gramer öğrendim ama kelime bilgim çok az acaba ne yapmalıyım?

CEVAP: İnsanın ilgi alanında konuşabilmesi için o alanda yeterli kelime bilmesi gerekir.Kelimeleri liste halinde ezberlemek çok zordur. Cümle içerisinde ezberlenen kelimeler beynin çalışma fonksiyonu nedeniyle kalıcıdır. Bu sayede hem daha kolay kelime ezberlenir, hem de gramatik kurallar yerleşmiş olur. Ayrıca İngiliz mantığıyla verilmiş bir gramer Türk dil yapısıyla karşılaştırma imkanından yoksun olduğu için konuşmak mümkün değildir. Çünkü bizim düşünme tarzımız İngilizce’ye birebir aktarılamamaktadır. İyi gramer öğrenmek de bunları doğru şekilde kullanabilmekle mümkündür. Bu konuya çok dikkat edilmelidir.

Bir insan günde ortalama kaç kelime öğrenebilir?

CEVAP: Kelime ezberleme işi süzgeçten geçirmeye benzer. Süzgece koyulan kelime sayısıyla öğrenilen kelime sayısı aynı olmaz. Kalıcılık tekrarla mümkündür. Yapılan deneyler göstermiştir ki; 100 kelime ezberlemeye çalışıldığında ertesi gün 1/3’ü unutulur, diğer gün en fazla yarısı akılda kalır. Bir hafta sonunda ilk yüz kelimenin 1/4’ü ancak akılda kalabilir. Hergün için süzgece unutulanlar dahil 100 kelime koyulduğunda 1 hafta sonunda 700 kelime ezberlenebilir. Ancak ivme kazanıldıkça belirli konulardaki çeviri çalışmaları ezberi arttırmaktadır. Bu yüzdendir ki bilinçli beyinle kısa süreli hafızada kalacak şekilde (benzetmeler, çağrışımlar vs.) kelime ezberi etkili gibi görünse de cümle içinde kullanabilmek hem zordur, hem de kalıcı olmaz. Bilinçaltı öğreniminde ise, kelimeler cümle içinde yavaş ancak kalıcı şekilde öğrenilir. Bunlardan daha iyisi beynin sağ ve sol loblarını kullanarak yapılan eğitimdir. Bu sayede hem her iki metodun gerektiği kadarı kullanılmış olur hem de çok sayıda kelime kalıcı bir şekilde ezberlenmiş olur.

Çok kısa süreli eğitim programlarında dil öğrenmek mümkün müdür?

CEVAP: Öncelikle eğitimin önemli olduğunu düşünerek harcadığınız paranın, zamanın ve emeğin tam karşılığını alabilmek amacı ile bu kurslara taahhüt ettikleri sürede kaç kelime öğrettiklerini sorun. İngilizce bir okyanus olduğuna göre acaba bunlar bir leğen sudan mı bahsediyor? Eğer amaç sınırlı konuları sadece papağan gibi ezberletmek değilse, kültür düzeyinde konuşmak ve konuşulanı anlamaksa, böyle bir iddiada bulunabilmek bilimsel ciddiyetin dışındadır. Sizi mutlaka taahhüt ettikleri kısa sürenin üstüne ek derse yönlendirmek isteyeceklerdir. Size “1 haftada dil öğrenmiş” bir kişi göstermeleri imkansızdır.

Öğrendiklerimin nerdeyse hepsini unuttum. Neden?

CEVAP: Unuttum derken ne biliyordunuz ona bir bakalım.Gerçekten konuşabiliyordunuz da şimdi konuşamıyor musunuz? Dil öğrenmiş olmak veya bilmek, konuşabiliyor olmakla ölçülür. Yoksa teorik bir sürü şey görmüştünüz de onları mı unuttunuz? Gerçekten öğrenilmiş şeyler (hayata geçirilmiş) yani kullanılabilen şeylerdir (yüzme, bisiklete binme gibi). Onlar unutulmaz. Doğru ve tam öğrenmiş iseniz unutulan sadece bazı kelimelerdedir.

Tamamen teknolojik materyallerle yapılan eğitimin öğrenmeye etkisi nedir?

CEVAP: Teknik olanakların bir araç olarak kullanılması öğrenmeye yardımcı olabilir. Ancak eğitim bunlara dayandırılamaz. Doğal, huzur veren ve rahat bir ortamda öğrenmeye istekli öğrencilerin oluşturduğu gruplarda öğretmek hevesi ile dolu öğretmenlerle yapılan eğitim daha akılcı ve başarılıdır. Öğrencilerin senet vb. sebeplerden dolayı devam ediyor olması kendine ve diğer sınıf arkadaşlarına zarar verir.

Testlerden yüksek puanlar aldığım halde İngilizce konuşamıyorum. Acaba neden?

CEVAP: Boşluk doldurma yöntemiyle yapılan eğitim sonucunda elde edilmiş bir belge kişiye dili kendi alanında kullanma ve konuşma yeteneği sağlamaz. Konuşma, insanların birbirleri ile sözlü iletişim kurması olduğundan, konuşulmayan dil; dil değildir. Konuşurken bir cümleyi baştan sona kendi bilgilerinizle kurmanız gerekir. Kimse sizinle cümle içinde boşluk vererek sohbet etmez.